Young Lady and Gentleman (2021)

Young Lady and Gentleman (2021)

Your rating: 0
5 1 vote

Seasons and episodes

1Season 1 Aug. 13, 2022
 • 1 - 1
  Ep.1 Aug. 13, 2022
 • 1 - 1
  Ep.1 Aug. 13, 2022
 • 1 - 2
  Ep.2 Aug. 13, 2022
 • 1 - 2
  Ep.2 Aug. 13, 2022
 • 1 - 3
  Ep.3 Aug. 13, 2022
 • 1 - 3
  Ep.3 Aug. 13, 2022
 • 1 - 4
  Ep.4 Aug. 13, 2022
 • 1 - 4
  Ep.4 Aug. 13, 2022
 • 1 - 5
  Ep.5 Aug. 13, 2022
 • 1 - 5
  Ep.5 Aug. 13, 2022
 • 1 - 6
  Ep.6 Aug. 13, 2022
 • 1 - 6
  Ep.6 Aug. 13, 2022
 • 1 - 7
  Ep.7 Aug. 13, 2022
 • 1 - 7
  Ep.7 Aug. 13, 2022
 • 1 - 8
  Ep.8 Aug. 13, 2022
 • 1 - 8
  Ep.8 Aug. 13, 2022
 • 1 - 9
  Ep.9 Aug. 13, 2022
 • 1 - 9
  Ep.9 Aug. 13, 2022
 • 1 - 10
  Ep.10 Aug. 13, 2022
 • 1 - 10
  Ep.10 Aug. 13, 2022
 • 1 - 11
  Ep.11 Aug. 13, 2022
 • 1 - 11
  Ep.11 Aug. 13, 2022
 • 1 - 12
  Ep.12 Aug. 13, 2022
 • 1 - 12
  Ep.12 Aug. 13, 2022
 • 1 - 13
  Ep.13 Aug. 13, 2022
 • 1 - 13
  Ep.13 Aug. 13, 2022
 • 1 - 14
  Ep.14 Aug. 13, 2022
 • 1 - 14
  Ep.14 Aug. 13, 2022
 • 1 - 15
  Ep.15 Aug. 13, 2022
 • 1 - 15
  Ep.15 Aug. 13, 2022
 • 1 - 16
  Ep.16 Aug. 13, 2022
 • 1 - 16
  Ep.16 Aug. 13, 2022
 • 1 - 17
  Ep.17 Aug. 13, 2022
 • 1 - 17
  Ep.17 Aug. 13, 2022
 • 1 - 18
  Ep.18 Aug. 13, 2022
 • 1 - 18
  Ep.18 Aug. 13, 2022
 • 1 - 19
  Ep.19 Aug. 13, 2022
 • 1 - 19
  Ep.19 Aug. 13, 2022
 • 1 - 20
  Ep.20 Aug. 13, 2022
 • 1 - 20
  Ep.20 Aug. 13, 2022
 • 1 - 21
  Ep.21 Aug. 13, 2022
 • 1 - 21
  Ep.21 Aug. 13, 2022
 • 1 - 22
  Ep.22 Aug. 13, 2022
 • 1 - 22
  Ep.22 Aug. 13, 2022
 • 1 - 23
  Ep.23 Aug. 13, 2022
 • 1 - 23
  Ep.23 Aug. 13, 2022
 • 1 - 24
  Ep.24 Aug. 13, 2022
 • 1 - 24
  Ep.24 Aug. 13, 2022
 • 1 - 25
  Ep.25 Aug. 13, 2022
 • 1 - 25
  Ep.25 Aug. 13, 2022
 • 1 - 26
  Ep.26 Aug. 13, 2022
 • 1 - 26
  Ep.26 Aug. 13, 2022
 • 1 - 27
  Ep.27 Aug. 13, 2022
 • 1 - 27
  Ep.27 Aug. 13, 2022
 • 1 - 28
  Ep.28 Aug. 13, 2022
 • 1 - 28
  Ep.28 Aug. 13, 2022
 • 1 - 29
  Ep.29 Aug. 13, 2022
 • 1 - 29
  Ep.29 Aug. 13, 2022
 • 1 - 30
  Ep.30 Aug. 13, 2022
 • 1 - 30
  Ep.30 Aug. 13, 2022
 • 1 - 31
  Ep.31 Aug. 13, 2022
 • 1 - 31
  Ep.31 Aug. 13, 2022
 • 1 - 32
  Ep.32 Aug. 13, 2022
 • 1 - 32
  Ep.32 Aug. 13, 2022
 • 1 - 33
  Ep.33 Aug. 13, 2022
 • 1 - 33
  Ep.33 Aug. 13, 2022
 • 1 - 34
  Ep.34 Aug. 13, 2022
 • 1 - 34
  Ep.34 Aug. 13, 2022
 • 1 - 35
  Ep.35 Aug. 13, 2022
 • 1 - 35
  Ep.35 Aug. 13, 2022
 • 1 - 36
  Ep.35 Aug. 13, 2022
 • 1 - 36
  Ep.35 Aug. 13, 2022
1Season 1 Aug. 13, 2022
 • 1 - 1
  Ep.1 Aug. 13, 2022
 • 1 - 1
  Ep.1 Aug. 13, 2022
 • 1 - 2
  Ep.2 Aug. 13, 2022
 • 1 - 2
  Ep.2 Aug. 13, 2022
 • 1 - 3
  Ep.3 Aug. 13, 2022
 • 1 - 3
  Ep.3 Aug. 13, 2022
 • 1 - 4
  Ep.4 Aug. 13, 2022
 • 1 - 4
  Ep.4 Aug. 13, 2022
 • 1 - 5
  Ep.5 Aug. 13, 2022
 • 1 - 5
  Ep.5 Aug. 13, 2022
 • 1 - 6
  Ep.6 Aug. 13, 2022
 • 1 - 6
  Ep.6 Aug. 13, 2022
 • 1 - 7
  Ep.7 Aug. 13, 2022
 • 1 - 7
  Ep.7 Aug. 13, 2022
 • 1 - 8
  Ep.8 Aug. 13, 2022
 • 1 - 8
  Ep.8 Aug. 13, 2022
 • 1 - 9
  Ep.9 Aug. 13, 2022
 • 1 - 9
  Ep.9 Aug. 13, 2022
 • 1 - 10
  Ep.10 Aug. 13, 2022
 • 1 - 10
  Ep.10 Aug. 13, 2022
 • 1 - 11
  Ep.11 Aug. 13, 2022
 • 1 - 11
  Ep.11 Aug. 13, 2022
 • 1 - 12
  Ep.12 Aug. 13, 2022
 • 1 - 12
  Ep.12 Aug. 13, 2022
 • 1 - 13
  Ep.13 Aug. 13, 2022
 • 1 - 13
  Ep.13 Aug. 13, 2022
 • 1 - 14
  Ep.14 Aug. 13, 2022
 • 1 - 14
  Ep.14 Aug. 13, 2022
 • 1 - 15
  Ep.15 Aug. 13, 2022
 • 1 - 15
  Ep.15 Aug. 13, 2022
 • 1 - 16
  Ep.16 Aug. 13, 2022
 • 1 - 16
  Ep.16 Aug. 13, 2022
 • 1 - 17
  Ep.17 Aug. 13, 2022
 • 1 - 17
  Ep.17 Aug. 13, 2022
 • 1 - 18
  Ep.18 Aug. 13, 2022
 • 1 - 18
  Ep.18 Aug. 13, 2022
 • 1 - 19
  Ep.19 Aug. 13, 2022
 • 1 - 19
  Ep.19 Aug. 13, 2022
 • 1 - 20
  Ep.20 Aug. 13, 2022
 • 1 - 20
  Ep.20 Aug. 13, 2022
 • 1 - 21
  Ep.21 Aug. 13, 2022
 • 1 - 21
  Ep.21 Aug. 13, 2022
 • 1 - 22
  Ep.22 Aug. 13, 2022
 • 1 - 22
  Ep.22 Aug. 13, 2022
 • 1 - 23
  Ep.23 Aug. 13, 2022
 • 1 - 23
  Ep.23 Aug. 13, 2022
 • 1 - 24
  Ep.24 Aug. 13, 2022
 • 1 - 24
  Ep.24 Aug. 13, 2022
 • 1 - 25
  Ep.25 Aug. 13, 2022
 • 1 - 25
  Ep.25 Aug. 13, 2022
 • 1 - 26
  Ep.26 Aug. 13, 2022
 • 1 - 26
  Ep.26 Aug. 13, 2022
 • 1 - 27
  Ep.27 Aug. 13, 2022
 • 1 - 27
  Ep.27 Aug. 13, 2022
 • 1 - 28
  Ep.28 Aug. 13, 2022
 • 1 - 28
  Ep.28 Aug. 13, 2022
 • 1 - 29
  Ep.29 Aug. 13, 2022
 • 1 - 29
  Ep.29 Aug. 13, 2022
 • 1 - 30
  Ep.30 Aug. 13, 2022
 • 1 - 30
  Ep.30 Aug. 13, 2022
 • 1 - 31
  Ep.31 Aug. 13, 2022
 • 1 - 31
  Ep.31 Aug. 13, 2022
 • 1 - 32
  Ep.32 Aug. 13, 2022
 • 1 - 32
  Ep.32 Aug. 13, 2022
 • 1 - 33
  Ep.33 Aug. 13, 2022
 • 1 - 33
  Ep.33 Aug. 13, 2022
 • 1 - 34
  Ep.34 Aug. 13, 2022
 • 1 - 34
  Ep.34 Aug. 13, 2022
 • 1 - 35
  Ep.35 Aug. 13, 2022
 • 1 - 35
  Ep.35 Aug. 13, 2022
 • 1 - 36
  Ep.35 Aug. 13, 2022
 • 1 - 36
  Ep.35 Aug. 13, 2022

Creator

Creator

Cast

Synopsis

ดันดันโตขึ้นมาโดยถูกบอกว่าแม่แท้ๆ ของตัวเองตายไปแล้ว แต่ก็สามารถเติบโตขึ้นเป็นผู้หญิงที่ขยันขันแข็งได้ เช้าวันหนึ่ง ดันดันแอบได้ยินแม่เลี้ยงและพี่ชายต่างแม่คุยกันถึงเรื่องที่น่าจะเป็นปัญหาของครอบครัว ระหว่างนั้น พ่อม่ายเลี้ยงเดี่ยวลูก 3 อย่างยองกุกที่เสียภรรยาไปเมื่อ 2 ปีก่อน ก็ขอให้เพื่อนช่วยหาครูสอนพิเศษแบบอยู่ประจำให้เขาที

Original title Young Lady and Gentleman (2021)
TMDb Rating 8 488 votes

Similar titles