Supernatural Season 9

Supernatural Season 9

Your rating: 0
5 1 vote

Seasons and episodes

9Season 9 Aug. 11, 2022
 • 9 - 1
  Ep1 Aug. 11, 2022
 • 9 - 1
  Ep1 Aug. 11, 2022
 • 9 - 1
  Ep1 Aug. 11, 2022
 • 9 - 2
  EP.2 Aug. 11, 2022
 • 9 - 2
  EP.2 Aug. 11, 2022
 • 9 - 2
  EP.2 Aug. 11, 2022
 • 9 - 3
  Ep3 Aug. 11, 2022
 • 9 - 3
  Ep3 Aug. 11, 2022
 • 9 - 3
  Ep3 Aug. 11, 2022
 • 9 - 4
  Ep4 Aug. 11, 2022
 • 9 - 4
  Ep4 Aug. 11, 2022
 • 9 - 4
  Ep4 Aug. 11, 2022
 • 9 - 5
  Ep5 Aug. 11, 2022
 • 9 - 5
  Ep5 Aug. 11, 2022
 • 9 - 5
  Ep5 Aug. 11, 2022
 • 9 - 6
  Ep6 Aug. 11, 2022
 • 9 - 6
  Ep6 Aug. 11, 2022
 • 9 - 6
  Ep6 Aug. 11, 2022
 • 9 - 7
  Ep7 Aug. 11, 2022
 • 9 - 7
  Ep7 Aug. 11, 2022
 • 9 - 7
  Ep7 Aug. 11, 2022
 • 9 - 8
  Ep8 Aug. 11, 2022
 • 9 - 8
  Ep8 Aug. 11, 2022
 • 9 - 8
  Ep8 Aug. 11, 2022
 • 9 - 9
  Ep9 Aug. 11, 2022
 • 9 - 9
  Ep9 Aug. 11, 2022
 • 9 - 9
  Ep9 Aug. 11, 2022
 • 9 - 10
  Ep10 Aug. 11, 2022
 • 9 - 10
  Ep10 Aug. 11, 2022
 • 9 - 10
  Ep10 Aug. 11, 2022
 • 9 - 11
  Ep11 Aug. 11, 2022
 • 9 - 11
  Ep11 Aug. 11, 2022
 • 9 - 11
  Ep11 Aug. 11, 2022
 • 9 - 12
  Ep12 Aug. 11, 2022
 • 9 - 12
  Ep12 Aug. 11, 2022
 • 9 - 12
  Ep12 Aug. 11, 2022
 • 9 - 13
  Ep13 Aug. 11, 2022
 • 9 - 13
  Ep13 Aug. 11, 2022
 • 9 - 13
  Ep13 Aug. 11, 2022
 • 9 - 14
  Ep14 Aug. 11, 2022
 • 9 - 14
  Ep14 Aug. 11, 2022
 • 9 - 14
  Ep14 Aug. 11, 2022
 • 9 - 15
  Ep15 Aug. 11, 2022
 • 9 - 15
  Ep15 Aug. 11, 2022
 • 9 - 15
  Ep15 Aug. 11, 2022
 • 9 - 16
  Ep16 Aug. 11, 2022
 • 9 - 16
  Ep16 Aug. 11, 2022
 • 9 - 16
  Ep16 Aug. 11, 2022
 • 9 - 17
  Ep17 Aug. 11, 2022
 • 9 - 17
  Ep17 Aug. 11, 2022
 • 9 - 17
  Ep17 Aug. 11, 2022
 • 9 - 18
  Ep18 Aug. 11, 2022
 • 9 - 18
  Ep18 Aug. 11, 2022
 • 9 - 18
  Ep18 Aug. 11, 2022
 • 9 - 19
  Ep19 Aug. 11, 2022
 • 9 - 19
  Ep19 Aug. 11, 2022
 • 9 - 19
  Ep19 Aug. 11, 2022
 • 9 - 20
  Ep20 Aug. 11, 2022
 • 9 - 20
  Ep20 Aug. 11, 2022
 • 9 - 20
  Ep20 Aug. 11, 2022
 • 9 - 21
  Ep21 Aug. 11, 2022
 • 9 - 21
  Ep21 Aug. 11, 2022
 • 9 - 21
  Ep21 Aug. 11, 2022
 • 9 - 22
  Ep22 Aug. 11, 2022
 • 9 - 22
  Ep22 Aug. 11, 2022
 • 9 - 22
  Ep22 Aug. 11, 2022
 • 9 - 23
  Ep23 จบ Aug. 11, 2022
 • 9 - 23
  Ep23 จบ Aug. 11, 2022
 • 9 - 23
  Ep23 จบ Aug. 11, 2022
9Season 9 Aug. 11, 2022
 • 9 - 1
  Ep1 Aug. 11, 2022
 • 9 - 1
  Ep1 Aug. 11, 2022
 • 9 - 1
  Ep1 Aug. 11, 2022
 • 9 - 2
  EP.2 Aug. 11, 2022
 • 9 - 2
  EP.2 Aug. 11, 2022
 • 9 - 2
  EP.2 Aug. 11, 2022
 • 9 - 3
  Ep3 Aug. 11, 2022
 • 9 - 3
  Ep3 Aug. 11, 2022
 • 9 - 3
  Ep3 Aug. 11, 2022
 • 9 - 4
  Ep4 Aug. 11, 2022
 • 9 - 4
  Ep4 Aug. 11, 2022
 • 9 - 4
  Ep4 Aug. 11, 2022
 • 9 - 5
  Ep5 Aug. 11, 2022
 • 9 - 5
  Ep5 Aug. 11, 2022
 • 9 - 5
  Ep5 Aug. 11, 2022
 • 9 - 6
  Ep6 Aug. 11, 2022
 • 9 - 6
  Ep6 Aug. 11, 2022
 • 9 - 6
  Ep6 Aug. 11, 2022
 • 9 - 7
  Ep7 Aug. 11, 2022
 • 9 - 7
  Ep7 Aug. 11, 2022
 • 9 - 7
  Ep7 Aug. 11, 2022
 • 9 - 8
  Ep8 Aug. 11, 2022
 • 9 - 8
  Ep8 Aug. 11, 2022
 • 9 - 8
  Ep8 Aug. 11, 2022
 • 9 - 9
  Ep9 Aug. 11, 2022
 • 9 - 9
  Ep9 Aug. 11, 2022
 • 9 - 9
  Ep9 Aug. 11, 2022
 • 9 - 10
  Ep10 Aug. 11, 2022
 • 9 - 10
  Ep10 Aug. 11, 2022
 • 9 - 10
  Ep10 Aug. 11, 2022
 • 9 - 11
  Ep11 Aug. 11, 2022
 • 9 - 11
  Ep11 Aug. 11, 2022
 • 9 - 11
  Ep11 Aug. 11, 2022
 • 9 - 12
  Ep12 Aug. 11, 2022
 • 9 - 12
  Ep12 Aug. 11, 2022
 • 9 - 12
  Ep12 Aug. 11, 2022
 • 9 - 13
  Ep13 Aug. 11, 2022
 • 9 - 13
  Ep13 Aug. 11, 2022
 • 9 - 13
  Ep13 Aug. 11, 2022
 • 9 - 14
  Ep14 Aug. 11, 2022
 • 9 - 14
  Ep14 Aug. 11, 2022
 • 9 - 14
  Ep14 Aug. 11, 2022
 • 9 - 15
  Ep15 Aug. 11, 2022
 • 9 - 15
  Ep15 Aug. 11, 2022
 • 9 - 15
  Ep15 Aug. 11, 2022
 • 9 - 16
  Ep16 Aug. 11, 2022
 • 9 - 16
  Ep16 Aug. 11, 2022
 • 9 - 16
  Ep16 Aug. 11, 2022
 • 9 - 17
  Ep17 Aug. 11, 2022
 • 9 - 17
  Ep17 Aug. 11, 2022
 • 9 - 17
  Ep17 Aug. 11, 2022
 • 9 - 18
  Ep18 Aug. 11, 2022
 • 9 - 18
  Ep18 Aug. 11, 2022
 • 9 - 18
  Ep18 Aug. 11, 2022
 • 9 - 19
  Ep19 Aug. 11, 2022
 • 9 - 19
  Ep19 Aug. 11, 2022
 • 9 - 19
  Ep19 Aug. 11, 2022
 • 9 - 20
  Ep20 Aug. 11, 2022
 • 9 - 20
  Ep20 Aug. 11, 2022
 • 9 - 20
  Ep20 Aug. 11, 2022
 • 9 - 21
  Ep21 Aug. 11, 2022
 • 9 - 21
  Ep21 Aug. 11, 2022
 • 9 - 21
  Ep21 Aug. 11, 2022
 • 9 - 22
  Ep22 Aug. 11, 2022
 • 9 - 22
  Ep22 Aug. 11, 2022
 • 9 - 22
  Ep22 Aug. 11, 2022
 • 9 - 23
  Ep23 จบ Aug. 11, 2022
 • 9 - 23
  Ep23 จบ Aug. 11, 2022
 • 9 - 23
  Ep23 จบ Aug. 11, 2022
9Season 9 Aug. 11, 2022
 • 9 - 1
  Ep1 Aug. 11, 2022
 • 9 - 1
  Ep1 Aug. 11, 2022
 • 9 - 1
  Ep1 Aug. 11, 2022
 • 9 - 2
  EP.2 Aug. 11, 2022
 • 9 - 2
  EP.2 Aug. 11, 2022
 • 9 - 2
  EP.2 Aug. 11, 2022
 • 9 - 3
  Ep3 Aug. 11, 2022
 • 9 - 3
  Ep3 Aug. 11, 2022
 • 9 - 3
  Ep3 Aug. 11, 2022
 • 9 - 4
  Ep4 Aug. 11, 2022
 • 9 - 4
  Ep4 Aug. 11, 2022
 • 9 - 4
  Ep4 Aug. 11, 2022
 • 9 - 5
  Ep5 Aug. 11, 2022
 • 9 - 5
  Ep5 Aug. 11, 2022
 • 9 - 5
  Ep5 Aug. 11, 2022
 • 9 - 6
  Ep6 Aug. 11, 2022
 • 9 - 6
  Ep6 Aug. 11, 2022
 • 9 - 6
  Ep6 Aug. 11, 2022
 • 9 - 7
  Ep7 Aug. 11, 2022
 • 9 - 7
  Ep7 Aug. 11, 2022
 • 9 - 7
  Ep7 Aug. 11, 2022
 • 9 - 8
  Ep8 Aug. 11, 2022
 • 9 - 8
  Ep8 Aug. 11, 2022
 • 9 - 8
  Ep8 Aug. 11, 2022
 • 9 - 9
  Ep9 Aug. 11, 2022
 • 9 - 9
  Ep9 Aug. 11, 2022
 • 9 - 9
  Ep9 Aug. 11, 2022
 • 9 - 10
  Ep10 Aug. 11, 2022
 • 9 - 10
  Ep10 Aug. 11, 2022
 • 9 - 10
  Ep10 Aug. 11, 2022
 • 9 - 11
  Ep11 Aug. 11, 2022
 • 9 - 11
  Ep11 Aug. 11, 2022
 • 9 - 11
  Ep11 Aug. 11, 2022
 • 9 - 12
  Ep12 Aug. 11, 2022
 • 9 - 12
  Ep12 Aug. 11, 2022
 • 9 - 12
  Ep12 Aug. 11, 2022
 • 9 - 13
  Ep13 Aug. 11, 2022
 • 9 - 13
  Ep13 Aug. 11, 2022
 • 9 - 13
  Ep13 Aug. 11, 2022
 • 9 - 14
  Ep14 Aug. 11, 2022
 • 9 - 14
  Ep14 Aug. 11, 2022
 • 9 - 14
  Ep14 Aug. 11, 2022
 • 9 - 15
  Ep15 Aug. 11, 2022
 • 9 - 15
  Ep15 Aug. 11, 2022
 • 9 - 15
  Ep15 Aug. 11, 2022
 • 9 - 16
  Ep16 Aug. 11, 2022
 • 9 - 16
  Ep16 Aug. 11, 2022
 • 9 - 16
  Ep16 Aug. 11, 2022
 • 9 - 17
  Ep17 Aug. 11, 2022
 • 9 - 17
  Ep17 Aug. 11, 2022
 • 9 - 17
  Ep17 Aug. 11, 2022
 • 9 - 18
  Ep18 Aug. 11, 2022
 • 9 - 18
  Ep18 Aug. 11, 2022
 • 9 - 18
  Ep18 Aug. 11, 2022
 • 9 - 19
  Ep19 Aug. 11, 2022
 • 9 - 19
  Ep19 Aug. 11, 2022
 • 9 - 19
  Ep19 Aug. 11, 2022
 • 9 - 20
  Ep20 Aug. 11, 2022
 • 9 - 20
  Ep20 Aug. 11, 2022
 • 9 - 20
  Ep20 Aug. 11, 2022
 • 9 - 21
  Ep21 Aug. 11, 2022
 • 9 - 21
  Ep21 Aug. 11, 2022
 • 9 - 21
  Ep21 Aug. 11, 2022
 • 9 - 22
  Ep22 Aug. 11, 2022
 • 9 - 22
  Ep22 Aug. 11, 2022
 • 9 - 22
  Ep22 Aug. 11, 2022
 • 9 - 23
  Ep23 จบ Aug. 11, 2022
 • 9 - 23
  Ep23 จบ Aug. 11, 2022
 • 9 - 23
  Ep23 จบ Aug. 11, 2022

Creator

Creator

Cast

Video trailer

t-775JyzDTk

Synopsis

McG ร่วมกับ WB ภูมิใจนำเสนอผลงานสร้างลูกผสมระหว่างหนังซีรี่ส์ “The X-files” กับ “Route 66″ เนื้อเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวหนึ่ง และความสัมพันธ์ที่พวกเขามีต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ สองพี่น้องชื่อ แซม และดีน เห็นแม่ของตัวเอง ถูกฆ่าตายอย่างปริศนาและเหนือธรรมชาติ ตอนพวกเขายังเด็ก พวกเขาและพ่อรอดมาได้ และสาบานจะตามล่าฆาตกรที่ฆ่าแม่ เมื่อโตขึ้น สองพี่น้องฝึกใช้อาวุธ และเรียนรู้ทุกเรื่อง ที่ต้องรู้เกี่ยวกับการปราบภูติผีปีศาจ พ่อของพวกเขามักออกล่า ไม่ว่าที่ไหนที่มีข่าวเรื่องผีหรือตำนานลึกลับ เพื่อตามหาฆาตกรที่ฆ่าภรรยา ในที่สุดลูกชายทั้งสองคน ก็เลยต้องดำเนินชีวิตแบบนี้ไปด้วยต่อมา แซม น้องชายต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่ และทิ้งงานของครอบครัวไปเรียนต่อ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ห่างบ้านหลายพันไมล์ การจากกันครั้งนี้ สร้างความร้าวฉานระหว่างแซม พี่ชาย และพ่อ หลังจากกัน 4 ปี ดีนไปหาแซมโดยไม่บอกกล่าว เพื่อแจ้งข่าวว่าพ่อหายสาบสูญไป สุดท้ายแซมจำใจต้องร่วมมือกับดีนตามหาพ่อและฆาตกรที่ฆ่าแม่เนื้อเรื่องส่วนใหญ่จะเน้นที่สองพี่น้อง ติดตามเบาะแสเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติไปตามสถานที่ต่างๆ เพื่อตามหาพ่อ

Original title Supernatural Season 9
TMDb Rating 8.4 293 votes

Similar titles

DC’s Legends of Tomorrow Season 3
Lost In Space Season 1 ทะลุโลกหลุดจักรวาล ปี 1
Dexter Season 3
The Boys season 2
The Walking Dead Season 2 (2011) ล่าสยองทัพผีดิบ ปี 2
Iron Fist Season 2 ไอรอน ฟิสต์ ปี 2
Supernatural Season 7
Silicon Valley Season 4
Criminal Minds Season 2 อ่านเกมอาชญากร ปี 2
Legion Season 2
Agents of S.H.I.E.L.D. Season 3
Black Lightning Season 2