Bleach บลีช เทพมรณะ Season 13-15

Bleach บลีช เทพมรณะ Season 13-15

Your rating: 0
5 1 vote

Seasons and episodes

13Season 13 Aug. 14, 2022
 • 13 - 1
  Ep230 Aug. 14, 2022
 • 13 - 2
  Ep231 Aug. 14, 2022
 • 13 - 3
  Ep232 Aug. 14, 2022
 • 13 - 4
  Ep233 Aug. 14, 2022
 • 13 - 5
  Ep234 Aug. 14, 2022
 • 13 - 6
  Ep235 Aug. 14, 2022
 • 13 - 7
  Ep236 Aug. 14, 2022
 • 13 - 8
  Ep237 Aug. 14, 2022
 • 13 - 9
  Ep238 Aug. 14, 2022
 • 13 - 10
  Ep239 Aug. 14, 2022
 • 13 - 11
  Ep240 Aug. 14, 2022
 • 13 - 12
  Ep241 Aug. 14, 2022
 • 13 - 13
  Ep242 Aug. 14, 2022
 • 13 - 14
  Ep243 Aug. 14, 2022
 • 13 - 15
  Ep244 Aug. 14, 2022
 • 13 - 16
  Ep245 Aug. 14, 2022
 • 13 - 17
  Ep246 Aug. 14, 2022
 • 13 - 18
  Ep247 Aug. 14, 2022
 • 13 - 19
  Ep248 Aug. 14, 2022
 • 13 - 20
  Ep249 Aug. 14, 2022
 • 13 - 21
  Ep250 Aug. 14, 2022
 • 13 - 22
  Ep251 Aug. 14, 2022
 • 13 - 23
  Ep252 Aug. 14, 2022
 • 13 - 24
  Ep253 Aug. 14, 2022
 • 13 - 25
  Ep254 Aug. 14, 2022
 • 13 - 26
  Ep255 Aug. 14, 2022
 • 13 - 27
  Ep256 Aug. 14, 2022
 • 13 - 28
  Ep257 Aug. 14, 2022
 • 13 - 29
  Ep258 Aug. 14, 2022
 • 13 - 30
  Ep259 Aug. 14, 2022
 • 13 - 31
  Ep260 Aug. 14, 2022
 • 13 - 32
  Ep261 Aug. 14, 2022
 • 13 - 33
  Ep262 Aug. 14, 2022
 • 13 - 34
  Ep263 Aug. 14, 2022
 • 13 - 35
  Ep264 Aug. 14, 2022
 • 13 - 36
  Ep265 Aug. 14, 2022
 • 13 - 37
  Ep266 Aug. 14, 2022
 • 13 - 38
  Ep267 Aug. 14, 2022
 • 13 - 39
  Ep268 Aug. 14, 2022
 • 13 - 40
  Ep269 Aug. 14, 2022
 • 13 - 41
  Ep270 Aug. 14, 2022
 • 13 - 42
  Ep271 Aug. 14, 2022
 • 13 - 43
  Ep272 Aug. 14, 2022
 • 13 - 44
  Ep273 Aug. 14, 2022
 • 13 - 45
  Ep274 Aug. 14, 2022
 • 13 - 46
  Ep275 Aug. 14, 2022
 • 13 - 47
  Ep276 Aug. 14, 2022
 • 13 - 48
  Ep277 Aug. 14, 2022
 • 13 - 49
  Ep278 Aug. 14, 2022
 • 13 - 50
  Ep279 Aug. 14, 2022
 • 13 - 51
  Ep280 Aug. 14, 2022
 • 13 - 52
  Ep281 Aug. 14, 2022
 • 13 - 53
  Ep282 Aug. 14, 2022
 • 13 - 54
  Ep283 Aug. 14, 2022
 • 13 - 55
  Ep284 Aug. 14, 2022
 • 13 - 56
  Ep285 Aug. 14, 2022
 • 13 - 57
  Ep286 Aug. 14, 2022
 • 13 - 58
  Ep287 Aug. 14, 2022
 • 13 - 59
  Ep288 Aug. 14, 2022
 • 13 - 60
  Ep289 Aug. 14, 2022
 • 13 - 61
  Ep290 Aug. 14, 2022
 • 13 - 62
  Ep291 Aug. 14, 2022
 • 13 - 63
  Ep292 Aug. 14, 2022
 • 13 - 64
  Ep293 Aug. 14, 2022
 • 13 - 65
  Ep294 Aug. 14, 2022
 • 13 - 66
  Ep295 Aug. 14, 2022
 • 13 - 67
  Ep296 Aug. 14, 2022
 • 13 - 68
  Ep297 Aug. 14, 2022
 • 13 - 69
  Ep298 Aug. 14, 2022
 • 13 - 70
  Ep299 Aug. 14, 2022
 • 13 - 71
  Ep300 Aug. 14, 2022
 • 13 - 72
  Ep301 Aug. 14, 2022
 • 13 - 73
  Ep302 Aug. 14, 2022
 • 13 - 74
  Ep303 Aug. 14, 2022
 • 13 - 75
  Ep304 Aug. 14, 2022
 • 13 - 76
  Ep305 Aug. 14, 2022
 • 13 - 77
  Ep306 Aug. 14, 2022
 • 13 - 78
  Ep307 Aug. 14, 2022
 • 13 - 79
  Ep308 Aug. 14, 2022
 • 13 - 80
  Ep309 Aug. 14, 2022
 • 13 - 81
  Ep310 Aug. 14, 2022
 • 13 - 82
  Ep311 Aug. 14, 2022
 • 13 - 83
  Ep312 Aug. 14, 2022
 • 13 - 84
  Ep313 Aug. 14, 2022
 • 13 - 85
  Ep314 Aug. 14, 2022
 • 13 - 86
  Ep315 Aug. 14, 2022
 • 13 - 87
  Ep316 Aug. 14, 2022
 • 13 - 88
  Ep317 Aug. 14, 2022
 • 13 - 88
  Ep317 Aug. 14, 2022
 • 13 - 89
  Ep318 Aug. 14, 2022
 • 13 - 89
  Ep318 Aug. 14, 2022
 • 13 - 90
  Ep319 Aug. 14, 2022
 • 13 - 90
  Ep319 Aug. 14, 2022
 • 13 - 91
  Ep320 Aug. 14, 2022
 • 13 - 91
  Ep320 Aug. 14, 2022
 • 13 - 92
  Ep321 Aug. 14, 2022
 • 13 - 92
  Ep321 Aug. 14, 2022
 • 13 - 93
  Ep322 Aug. 14, 2022
 • 13 - 93
  Ep322 Aug. 14, 2022
 • 13 - 94
  Ep323 Aug. 14, 2022
 • 13 - 94
  Ep323 Aug. 14, 2022
 • 13 - 95
  Ep324 Aug. 14, 2022
 • 13 - 95
  Ep324 Aug. 14, 2022
 • 13 - 96
  Ep325 Aug. 14, 2022
 • 13 - 96
  Ep325 Aug. 14, 2022
 • 13 - 97
  Ep326 Aug. 14, 2022
 • 13 - 97
  Ep326 Aug. 14, 2022
 • 13 - 98
  Ep327 Aug. 14, 2022
 • 13 - 98
  Ep327 Aug. 14, 2022
 • 13 - 99
  Ep328 Aug. 14, 2022
 • 13 - 99
  Ep328 Aug. 14, 2022
 • 13 - 100
  Ep329 Aug. 14, 2022
 • 13 - 100
  Ep329 Aug. 14, 2022
 • 13 - 101
  Ep330 Aug. 14, 2022
 • 13 - 101
  Ep330 Aug. 14, 2022
 • 13 - 102
  Ep331 Aug. 14, 2022
 • 13 - 102
  Ep331 Aug. 14, 2022
 • 13 - 103
  Ep332 Aug. 14, 2022
 • 13 - 103
  Ep332 Aug. 14, 2022
 • 13 - 104
  Ep333 Aug. 14, 2022
 • 13 - 104
  Ep333 Aug. 14, 2022
 • 13 - 105
  Ep334 Aug. 14, 2022
 • 13 - 105
  Ep334 Aug. 14, 2022
 • 13 - 106
  Ep335 Aug. 14, 2022
 • 13 - 106
  Ep335 Aug. 14, 2022
 • 13 - 107
  Ep336 Aug. 14, 2022
 • 13 - 107
  Ep336 Aug. 14, 2022
 • 13 - 108
  Ep337 Aug. 14, 2022
 • 13 - 108
  Ep337 Aug. 14, 2022
 • 13 - 109
  Ep338 Aug. 14, 2022
 • 13 - 109
  Ep338 Aug. 14, 2022
 • 13 - 110
  Ep339 Aug. 14, 2022
 • 13 - 110
  Ep339 Aug. 14, 2022
 • 13 - 111
  Ep340 Aug. 14, 2022
 • 13 - 111
  Ep340 Aug. 14, 2022
 • 13 - 112
  Ep341 Aug. 14, 2022
 • 13 - 112
  Ep341 Aug. 14, 2022
 • 13 - 113
  Ep342 Aug. 14, 2022
 • 13 - 113
  Ep342 Aug. 14, 2022

Creator

Creator

Cast

Video trailer

oZ67d9XSjFs

Synopsis

คุ โรซากิ อิจิโกะ เป็นเด็กหนุ่มธรรมดาที่อาศัยอยู่ในเมืองคาราคุระ เขามีความสามารถพิเศษสามารถมองเห็นวิญญาน วันหนึ่งชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปเมื่อได้พบได้พบกับคุจิกิ ลูเคีย ลูเคียเป็นหนึ่งในยมทูตผู้มีหน้าที่รักษาความสมดุลการไหลเวียนของวิญญาณ ระหว่างโลกมนุษย์และโซลโซไซตี้ เธอได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเข้าปกป้องอิจิโกะจากการโจมตีของฮอลโลว์ ในระหว่างการต่อสู้ลูเคียได้ถ่ายโอนส่วนหนึ่งของพลังกดดันวิญญาณ ของเธอไปให้อิจิโกะ เพื่อให้อิจิโกะทำหน้าที่ยมทูตแทนระหว่างที่เธอพักรอฟื้นพลังอยู่ในโลก มนุษย์ โดยมี อุราฮาร่า คิสึเกะ เป็นผู้แนะนำการใช้ร่างวิญญาณเทียม เมื่อเวลาผ่านไปอิจิโกะและลูเคียก็ได้พบกับควินซี่ที่ชื่ออิชิดะ อุริเพื่อนร่วมโรงรียนมัธยมของอิจิโกะ

Original title Bleach บลีช เทพมรณะ Season 13-15

Similar titles