Touch Your Heart: Season 1

Your rating: 0
9 1 vote

ยุนซอเป็นนักแสดงชื่อดังก็จริง แต่เธอก็ต้องพักงานจากวงการแสดงไปเพราะมีเรื่องฉาว เธอจึงไปหานักเขียนบทชื่อดังเพื่อขอรับบท นักเขียนบทจึงเสนอบทให้เธอโดยมีข้อแม้อย่างหนึ่ง เธอจึงต้องไปหาประสบการณ์มารับบทนี้โดยการไปทำงานที่สำนักงานกฎหมายเป็นเวลาสามเดือน เพื่อบทนี้แล้ว ยุนซอเลยได้จับพลัดจับผลูไปเป็นเลขานุการให้ทนายควอนจองรก..

 • 1 - 1
  EP1 Jun. 04, 2023
 • 1 - 1
  EP1 Jun. 04, 2023
 • 1 - 1
  EP1 Jun. 04, 2023
 • 1 - 2
  EP2 Jun. 04, 2023
 • 1 - 2
  EP2 Jun. 04, 2023
 • 1 - 2
  EP2 Jun. 04, 2023
 • 1 - 3
  EP3 Jun. 04, 2023
 • 1 - 3
  EP3 Jun. 04, 2023
 • 1 - 3
  EP3 Jun. 04, 2023
 • 1 - 4
  EP4 Jun. 04, 2023
 • 1 - 4
  EP4 Jun. 04, 2023
 • 1 - 4
  EP4 Jun. 04, 2023
 • 1 - 5
  EP5 Jun. 04, 2023
 • 1 - 5
  EP5 Jun. 04, 2023
 • 1 - 5
  EP5 Jun. 04, 2023
 • 1 - 6
  EP6 Jun. 04, 2023
 • 1 - 6
  EP6 Jun. 04, 2023
 • 1 - 6
  EP6 Jun. 04, 2023
 • 1 - 7
  EP7 Jun. 04, 2023
 • 1 - 7
  EP7 Jun. 04, 2023
 • 1 - 7
  EP7 Jun. 04, 2023
 • 1 - 8
  EP8 Jun. 04, 2023
 • 1 - 8
  EP8 Jun. 04, 2023
 • 1 - 8
  EP8 Jun. 04, 2023
 • 1 - 9
  EP9 Jun. 04, 2023
 • 1 - 9
  EP9 Jun. 04, 2023
 • 1 - 9
  EP9 Jun. 04, 2023
 • 1 - 10
  EP10 Jun. 04, 2023
 • 1 - 10
  EP10 Jun. 04, 2023
 • 1 - 10
  EP10 Jun. 04, 2023
 • 1 - 11
  EP11 Jun. 04, 2023
 • 1 - 11
  EP11 Jun. 04, 2023
 • 1 - 11
  EP11 Jun. 04, 2023
 • 1 - 12
  EP12 Jun. 04, 2023
 • 1 - 12
  EP12 Jun. 04, 2023
 • 1 - 12
  EP12 Jun. 04, 2023
 • 1 - 13
  EP13 Jun. 04, 2023
 • 1 - 13
  EP13 Jun. 04, 2023
 • 1 - 13
  EP13 Jun. 04, 2023
 • 1 - 14
  EP14 Jun. 04, 2023
 • 1 - 14
  EP14 Jun. 04, 2023
 • 1 - 14
  EP14 Jun. 04, 2023
 • 1 - 15
  EP15 Jun. 04, 2023
 • 1 - 15
  EP15 Jun. 04, 2023
 • 1 - 15
  EP15 Jun. 04, 2023
 • 1 - 16
  EP16 Jun. 04, 2023
 • 1 - 16
  EP16 Jun. 04, 2023
 • 1 - 16
  EP16 Jun. 04, 2023