The Penthouse 3 (เกมแค้นระฟ้า 3): Season 1

Your rating: 0
5 1 vote

ชาวเฮราพาเลซที่สูญเสียทุกสิ่งเพราะพลาดท่าติดกับดักที่ตัวเองวางไว้กลับมาพร้อมแผนที่จะแก้แค้นอีกครั้ง ในที่สุดซูรยอนก็แก้แค้นชาวเฮราพาเลซได้สำเร็จ พวกเขาสูญเสียเงินทั้งหมดที่ลงทุนไปกับเขตชอนซู และที่แย่ยิ่งกว่าคือพวกเขาต้องยืนต่อหน้าผู้พิพากษาในศาลเนื่องจากปิดบังการตายของซอลอา ชาวเฮราพาเลซซึ่งพลาดท่าติดกับดักที่ตัวเองวางไว้เพราะความโลภต้องสูญเสียทั้งทรัพย์สมบัติ ชื่อเสียง และทุกอย่างที่พวกเขามี ส่วนซูรยอนแก้แค้นดันแทที่พยายามฆ่าเธอได้สำเร็จ แต่พอฝันร้ายของซูรยอนสิ้นสุดลง เธอกลับต้องพบเจอกับการที่โลแกนตายต่อหน้าต่อตา ใครกันที่วางแผนฆ่าโลแกน และชะตากรรมของชาวเฮราพาเลซจะเป็นอย่างไรต่อไป ความปรารถนาที่จะแก้แค้นของพวกเขายังไม่หมดเพียงเท่านี้

 • 1 - 1
  Ep.1 Mar. 28, 2023
 • 1 - 1
  Ep.1 Mar. 28, 2023
 • 1 - 2
  Ep.2 Mar. 28, 2023
 • 1 - 2
  Ep.2 Mar. 28, 2023
 • 1 - 3
  Ep.3 Mar. 28, 2023
 • 1 - 3
  Ep.3 Mar. 28, 2023
 • 1 - 4
  Ep.4 Mar. 28, 2023
 • 1 - 4
  Ep.4 Mar. 28, 2023
 • 1 - 5
  Ep.5 Mar. 28, 2023
 • 1 - 5
  Ep.5 Mar. 28, 2023
 • 1 - 6
  Ep.6 Mar. 28, 2023
 • 1 - 6
  Ep.6 Mar. 28, 2023
 • 1 - 7
  Ep.7 Mar. 28, 2023
 • 1 - 7
  Ep.7 Mar. 28, 2023
 • 1 - 8
  Ep.8 Mar. 28, 2023
 • 1 - 8
  Ep.8 Mar. 28, 2023
 • 1 - 9
  Ep.9 Mar. 28, 2023
 • 1 - 9
  Ep.9 Mar. 28, 2023
 • 1 - 10
  Ep.10 Mar. 28, 2023
 • 1 - 10
  Ep.10 Mar. 28, 2023
 • 1 - 11
  Ep.11 Mar. 28, 2023
 • 1 - 11
  Ep.11 Mar. 28, 2023
 • 1 - 12
  Ep.12 Mar. 28, 2023
 • 1 - 12
  Ep.12 Mar. 28, 2023
 • 1 - 13
  Ep.13 Mar. 28, 2023
 • 1 - 13
  Ep.13 Mar. 28, 2023
 • 1 - 14
  Ep.14 Mar. 28, 2023
 • 1 - 14
  Ep.14 Mar. 28, 2023
 • 1 - 15
  Ep.15 Mar. 28, 2023
 • 1 - 15
  Ep.15 Mar. 28, 2023
 • 1 - 16
  Ep.16 Mar. 28, 2023
 • 1 - 16
  Ep.16 Mar. 28, 2023
 • 1 - 17
  Ep.17 Mar. 28, 2023
 • 1 - 17
  Ep.17 Mar. 28, 2023
 • 1 - 18
  Ep.18 Mar. 28, 2023
 • 1 - 18
  Ep.18 Mar. 28, 2023
 • 1 - 19
  Ep.19 Mar. 28, 2023
 • 1 - 19
  Ep.19 Mar. 28, 2023
 • 1 - 20
  Ep.20 Mar. 28, 2023
 • 1 - 20
  Ep.20 Mar. 28, 2023
 • 1 - 21
  Ep.21 Mar. 28, 2023
 • 1 - 21
  Ep.21 Mar. 28, 2023
 • 1 - 22
  Ep.22 Mar. 28, 2023
 • 1 - 22
  Ep.22 Mar. 28, 2023
 • 1 - 23
  Ep.23 Mar. 28, 2023
 • 1 - 23
  Ep.23 Mar. 28, 2023
 • 1 - 24
  Ep.24 Mar. 28, 2023
 • 1 - 24
  Ep.24 Mar. 28, 2023
 • 1 - 25
  Ep.25 Mar. 28, 2023
 • 1 - 25
  Ep.25 Mar. 28, 2023
 • 1 - 26
  Ep.26 Mar. 28, 2023
 • 1 - 26
  Ep.26 Mar. 28, 2023
 • 1 - 27
  Ep.27 Mar. 28, 2023
 • 1 - 27
  Ep.27 Mar. 28, 2023
 • 1 - 28
  Ep.28 Mar. 28, 2023
 • 1 - 28
  Ep.28 Mar. 28, 2023
 • 1 - 29
  Ep.29 Mar. 28, 2023
 • 1 - 29
  Ep.29 Mar. 28, 2023
 • 1 - 30
  Ep.30 Mar. 28, 2023
 • 1 - 30
  Ep.30 Mar. 28, 2023
 • 1 - 31
  Ep.31 Mar. 28, 2023
 • 1 - 31
  Ep.31 Mar. 28, 2023
 • 1 - 32
  Ep.32 Mar. 28, 2023
 • 1 - 32
  Ep.32 Mar. 28, 2023
 • 1 - 33
  Ep.33 Mar. 28, 2023
 • 1 - 33
  Ep.33 Mar. 28, 2023
 • 1 - 34
  Ep.34 Mar. 28, 2023
 • 1 - 34
  Ep.34 Mar. 28, 2023
 • 1 - 35
  Ep.35 Mar. 28, 2023
 • 1 - 35
  Ep.35 Mar. 28, 2023
 • 1 - 36
  Ep.36 Mar. 28, 2023
 • 1 - 36
  Ep.36 Mar. 28, 2023
 • 1 - 37
  Ep.37 Mar. 28, 2023
 • 1 - 37
  Ep.37 Mar. 28, 2023