The Good Doctor Season3: Season 3

Your rating: 0
7 1 vote

ศัลยแพทย์หนุ่ม ที่เป็นทั้งออทิสติก และซาวองก์ ซินโดรม ได้รับการเลือกเข้าทีมผ่าตัดในโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียง คำถามคือ คนที่ขาดมนุษย์สัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกับผู้คน จะสามารถช่วยชีวิตคนอื่นได้จริงหรือไม่?

 • 3 - 1
  EP1 May. 29, 2023
 • 3 - 1
  EP1 May. 29, 2023
 • 3 - 1
  EP1 May. 29, 2023
 • 3 - 2
  EP2 May. 29, 2023
 • 3 - 2
  EP2 May. 29, 2023
 • 3 - 2
  EP2 May. 29, 2023
 • 3 - 3
  EP3 May. 29, 2023
 • 3 - 3
  EP3 May. 29, 2023
 • 3 - 3
  EP3 May. 29, 2023
 • 3 - 4
  EP4 May. 29, 2023
 • 3 - 4
  EP4 May. 29, 2023
 • 3 - 4
  EP4 May. 29, 2023
 • 3 - 5
  EP5 May. 29, 2023
 • 3 - 5
  EP5 May. 29, 2023
 • 3 - 5
  EP5 May. 29, 2023
 • 3 - 6
  EP6 May. 29, 2023
 • 3 - 6
  EP6 May. 29, 2023
 • 3 - 6
  EP6 May. 29, 2023
 • 3 - 7
  EP7 May. 29, 2023
 • 3 - 7
  EP7 May. 29, 2023
 • 3 - 7
  EP7 May. 29, 2023
 • 3 - 8
  EP8 May. 29, 2023
 • 3 - 8
  EP8 May. 29, 2023
 • 3 - 8
  EP8 May. 29, 2023
 • 3 - 9
  EP9 May. 29, 2023
 • 3 - 9
  EP9 May. 29, 2023
 • 3 - 9
  EP9 May. 29, 2023
 • 3 - 10
  EP10 May. 29, 2023
 • 3 - 10
  EP10 May. 29, 2023
 • 3 - 10
  EP10 May. 29, 2023
 • 3 - 11
  EP11 May. 29, 2023
 • 3 - 11
  EP11 May. 29, 2023
 • 3 - 11
  EP11 May. 29, 2023
 • 3 - 12
  EP12 May. 29, 2023
 • 3 - 12
  EP12 May. 29, 2023
 • 3 - 12
  EP12 May. 29, 2023
 • 3 - 13
  EP13 May. 29, 2023
 • 3 - 13
  EP13 May. 29, 2023
 • 3 - 13
  EP13 May. 29, 2023
 • 3 - 14
  EP14 May. 29, 2023
 • 3 - 14
  EP14 May. 29, 2023
 • 3 - 14
  EP14 May. 29, 2023
 • 3 - 15
  EP15 May. 29, 2023
 • 3 - 15
  EP15 May. 29, 2023
 • 3 - 15
  EP15 May. 29, 2023
 • 3 - 16
  EP16 May. 29, 2023
 • 3 - 16
  EP16 May. 29, 2023
 • 3 - 16
  EP16 May. 29, 2023
 • 3 - 17
  EP17 May. 29, 2023
 • 3 - 17
  EP17 May. 29, 2023
 • 3 - 17
  EP17 May. 29, 2023
 • 3 - 18
  EP18 May. 29, 2023
 • 3 - 18
  EP18 May. 29, 2023
 • 3 - 18
  EP18 May. 29, 2023
 • 3 - 19
  EP.19 May. 29, 2023
 • 3 - 19
  EP.19 May. 29, 2023
 • 3 - 19
  EP.19 May. 29, 2023
 • 3 - 20
  EP.20 May. 29, 2023
 • 3 - 20
  EP.20 May. 29, 2023
 • 3 - 20
  EP.20 May. 29, 2023