Lovers of the Red Sky: Season 1

Your rating: 0
6 1 vote

การโคจรมาเจอกันครั้งแรกของคู่พระนางรุ่นใหม่ “คิมยูจอง” กับ “อันฮโยซอบ” ใน “Red Sky” หรือเคยมีชื่อเดิมว่า ‘Hong Chun Gi’ นั่นเอง ดัดแปลงมาจากนวนิยายเรื่องดังของนักเขียน จองฮันกวอล บอกเล่าเรื่องราวความรักระหว่าง นักวาดภาพหญิงคนแรกแห่งยุคโชซอน กับ โหรหนุ่มผู้บกพร่องทางด้านการมองเห็นแต่สามารถอ่านกลุ่มดาวได้..

 • 1 - 1
  EP1 Jan. 27, 2023
 • 1 - 1
  EP1 Jan. 27, 2023
 • 1 - 1
  EP1 Jan. 27, 2023
 • 1 - 2
  EP2 Jan. 27, 2023
 • 1 - 2
  EP2 Jan. 27, 2023
 • 1 - 2
  EP2 Jan. 27, 2023
 • 1 - 3
  EP3 Jan. 27, 2023
 • 1 - 3
  EP3 Jan. 27, 2023
 • 1 - 3
  EP3 Jan. 27, 2023
 • 1 - 4
  EP4 Jan. 27, 2023
 • 1 - 4
  EP4 Jan. 27, 2023
 • 1 - 4
  EP4 Jan. 27, 2023
 • 1 - 5
  EP5 Jan. 27, 2023
 • 1 - 5
  EP5 Jan. 27, 2023
 • 1 - 5
  EP5 Jan. 27, 2023
 • 1 - 6
  EP6 Jan. 27, 2023
 • 1 - 6
  EP6 Jan. 27, 2023
 • 1 - 6
  EP6 Jan. 27, 2023
 • 1 - 7
  EP7 Jan. 27, 2023
 • 1 - 7
  EP7 Jan. 27, 2023
 • 1 - 7
  EP7 Jan. 27, 2023
 • 1 - 8
  EP8 Jan. 27, 2023
 • 1 - 8
  EP8 Jan. 27, 2023
 • 1 - 8
  EP8 Jan. 27, 2023
 • 1 - 9
  EP9 Jan. 27, 2023
 • 1 - 9
  EP9 Jan. 27, 2023
 • 1 - 9
  EP9 Jan. 27, 2023
 • 1 - 10
  EP10 Jan. 27, 2023
 • 1 - 10
  EP10 Jan. 27, 2023
 • 1 - 10
  EP10 Jan. 27, 2023
 • 1 - 11
  EP11 Jan. 27, 2023
 • 1 - 11
  EP11 Jan. 27, 2023
 • 1 - 11
  EP11 Jan. 27, 2023
 • 1 - 12
  EP12 Jan. 27, 2023
 • 1 - 12
  EP12 Jan. 27, 2023
 • 1 - 12
  EP12 Jan. 27, 2023
 • 1 - 13
  EP13 Jan. 27, 2023
 • 1 - 13
  EP13 Jan. 27, 2023
 • 1 - 13
  EP13 Jan. 27, 2023
 • 1 - 14
  EP14 Jan. 27, 2023
 • 1 - 14
  EP14 Jan. 27, 2023
 • 1 - 14
  EP14 Jan. 27, 2023
 • 1 - 15
  EP15 Jan. 27, 2023
 • 1 - 15
  EP15 Jan. 27, 2023
 • 1 - 15
  EP15 Jan. 27, 2023