Love in the Moon Light: Season 1

Your rating: 0
6 1 vote

… รักเราพระจันทร์เป็นใจ Love in the Moonlight “ฮง ราอน” เป็นเด็กสาวที่ถูกมารดาบังคับให้แต่งกายเป็นชายตั้งแต่ยังเด็กด้วยเหตุผลบางประการ เธอจึงต้องปลอมตัวเป็นผู้ชายและตั้งตนเป็นกูรูด้านความรัก โดยมีรายได้หลักจากการเป็นนักเขียนและที่ปรึกษาปัญหาหัวใจ แต่จดหมายรักที่เธอเขียนให้ลูกค้ากลับนำพาเธอมาพบกับ “องค์ชายลียอง”* ซึ่งเป็นองค์รัชทายาท ถึงกระนั้นต่างฝ่ายต่างไม่รู้ฐานะและตัวตนที่แท้จริงของกันและกัน (องค์ชายไม่รู้ว่าราอนเป็นผู้หญิง ส่วนราอนไม่รู้ว่าเขาคือองค์ชายรัชทายาท) แต่แล้วอยู่ๆ ก็มีเหตุให้ราอนต้องเข้าวังมาเป็นขันทีทำให้ได้พบกับองค์ชายลียองอีกครั้ง ราอนจะใช้ชีวิตในวังหลวงท่ามกลางเหล่าขันทีโดยปกปิดความลับเรื่องที่เธอเป็นผู้หญิงเอาไว้ได้หรือไม่? จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อองค์ชายรัชทายาทแห่งโชซอนตกหลุมรักขันที …

 • 1 - 1
  EP.1 Mar. 21, 2023
 • 1 - 1
  EP.1 Mar. 21, 2023
 • 1 - 1
  EP.1 Mar. 21, 2023
 • 1 - 2
  EP.2 Mar. 21, 2023
 • 1 - 2
  EP.2 Mar. 21, 2023
 • 1 - 2
  EP.2 Mar. 21, 2023
 • 1 - 3
  EP.3 Mar. 21, 2023
 • 1 - 3
  EP.3 Mar. 21, 2023
 • 1 - 3
  EP.3 Mar. 21, 2023
 • 1 - 4
  EP.4 Mar. 21, 2023
 • 1 - 4
  EP.4 Mar. 21, 2023
 • 1 - 4
  EP.4 Mar. 21, 2023
 • 1 - 5
  EP.5 Mar. 21, 2023
 • 1 - 5
  EP.5 Mar. 21, 2023
 • 1 - 5
  EP.5 Mar. 21, 2023
 • 1 - 6
  EP.6 Mar. 21, 2023
 • 1 - 6
  EP.6 Mar. 21, 2023
 • 1 - 6
  EP.6 Mar. 21, 2023
 • 1 - 7
  EP.7 Mar. 21, 2023
 • 1 - 7
  EP.7 Mar. 21, 2023
 • 1 - 7
  EP.7 Mar. 21, 2023
 • 1 - 8
  EP.8 Mar. 21, 2023
 • 1 - 8
  EP.8 Mar. 21, 2023
 • 1 - 8
  EP.8 Mar. 21, 2023
 • 1 - 9
  EP.9 Mar. 21, 2023
 • 1 - 9
  EP.9 Mar. 21, 2023
 • 1 - 9
  EP.9 Mar. 21, 2023
 • 1 - 10
  EP.10 Mar. 21, 2023
 • 1 - 10
  EP.10 Mar. 21, 2023
 • 1 - 10
  EP.10 Mar. 21, 2023
 • 1 - 11
  EP.11 Mar. 21, 2023
 • 1 - 11
  EP.11 Mar. 21, 2023
 • 1 - 11
  EP.11 Mar. 21, 2023
 • 1 - 12
  EP.12 Mar. 21, 2023
 • 1 - 12
  EP.12 Mar. 21, 2023
 • 1 - 12
  EP.12 Mar. 21, 2023
 • 1 - 13
  EP.13 Mar. 21, 2023
 • 1 - 13
  EP.13 Mar. 21, 2023
 • 1 - 13
  EP.13 Mar. 21, 2023
 • 1 - 14
  EP.14 Mar. 21, 2023
 • 1 - 14
  EP.14 Mar. 21, 2023
 • 1 - 14
  EP.14 Mar. 21, 2023
 • 1 - 15
  EP.15 Mar. 21, 2023
 • 1 - 15
  EP.15 Mar. 21, 2023
 • 1 - 15
  EP.15 Mar. 21, 2023
 • 1 - 16
  EP.16 Mar. 21, 2023
 • 1 - 16
  EP.16 Mar. 21, 2023
 • 1 - 16
  EP.16 Mar. 21, 2023
 • 1 - 17
  EP.17 Mar. 21, 2023
 • 1 - 17
  EP.17 Mar. 21, 2023
 • 1 - 17
  EP.17 Mar. 21, 2023
 • 1 - 18
  EP.18 Mar. 21, 2023
 • 1 - 18
  EP.18 Mar. 21, 2023
 • 1 - 18
  EP.18 Mar. 21, 2023