HEARTBEAT หมอกล้าหัวใจแกร่ง ปี 1: Season 1

Your rating: 0
9 1 vote

อิงจากชีวิตจริงของ Dr. Kathy Magliato เล่าถึง Alex Panettiere แพทย์ผ่าตัดหัวใจหญิง เธอต้องรักษาผู้ป่วยอย่างสุดความสามารถพร้อมทั้งต้องต่อสู้กับปัญหาทั้งเรื่องงานและเรื่องชีวิตส่วนตัว

 • 1 - 1
  Ep1 May. 28, 2023
 • 1 - 2
  Ep2 May. 28, 2023
 • 1 - 3
  Ep3 May. 28, 2023
 • 1 - 4
  Ep4 May. 28, 2023
 • 1 - 5
  Ep5 May. 28, 2023
 • 1 - 6
  Ep6 May. 28, 2023
 • 1 - 7
  Ep7 May. 28, 2023
 • 1 - 8
  Ep8 May. 28, 2023
 • 1 - 9
  Ep9 May. 28, 2023
 • 1 - 10
  Ep10 จบ May. 28, 2023