Elite (Season 3) เล่ห์ร้ายเกมไฮโซ: Season 3

Your rating: 0
5 1 vote

เมื่อสามวัยรุ่นจากชนชั้นแรงงานได้เข้าเรียนในโรงเรียนชื่อดังที่สุดในสเปน ความขัดแย้งกันของพวกเขาและนักเรียนจากครอบครัวร่ำรวยจะนำไปสู่เหตุฆาตกรรม

 • 3 - 1
  Ep.1 Jan. 27, 2023
 • 3 - 1
  Ep.1 Jan. 27, 2023
 • 3 - 1
  Ep.1 Jan. 27, 2023
 • 3 - 2
  Ep.2 Jan. 27, 2023
 • 3 - 2
  Ep.2 Jan. 27, 2023
 • 3 - 2
  Ep.2 Jan. 27, 2023
 • 3 - 3
  Ep.3 Jan. 27, 2023
 • 3 - 3
  Ep.3 Jan. 27, 2023
 • 3 - 3
  Ep.3 Jan. 27, 2023
 • 3 - 4
  Ep.4 Jan. 27, 2023
 • 3 - 4
  Ep.4 Jan. 27, 2023
 • 3 - 4
  Ep.4 Jan. 27, 2023
 • 3 - 5
  Ep.5 Jan. 27, 2023
 • 3 - 5
  Ep.5 Jan. 27, 2023
 • 3 - 5
  Ep.5 Jan. 27, 2023
 • 3 - 6
  Ep.6 Jan. 27, 2023
 • 3 - 6
  Ep.6 Jan. 27, 2023
 • 3 - 6
  Ep.6 Jan. 27, 2023
 • 3 - 7
  Ep.7 Jan. 27, 2023
 • 3 - 7
  Ep.7 Jan. 27, 2023
 • 3 - 7
  Ep.7 Jan. 27, 2023
 • 3 - 8
  Ep.8 Jan. 27, 2023
 • 3 - 8
  Ep.8 Jan. 27, 2023
 • 3 - 8
  Ep.8 Jan. 27, 2023